Trwają konsultacje uchwał

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach następujących projektów uchwał: projekt uchwały w sprawie: Programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Zarządzeniem Nr 32/2017 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 30 stycznia 2017 roku rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w...

Ogłoszenie konkursu na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych

Zarządzeniem nr 255/2018 z16 listopada 2018 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania...

Konkurs na zadania w zakresie kultury fizycznej rozstrzygnięty

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 13/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania...

Organizacja wypoczynku letniego dla najmłodszych w ramach działań profilaktycznych

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 112/2018 z dnia 28 maja 2018 roku Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania...

Oferta Klubu Sportowego Żagań Shadows

Informujemy, iż w dniu 22.03.2016 r. do Urzędu Miasta Żagań wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży oraz...

Ogłoszenie konkursu na prowadzenie Klubu Abstynenta

Zarządzeniem nr 254/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w...

Rozmawiamy o rewitalizacji Żagania

We wtorek 7 czerwca odbyło się kolejne w spotkanie konsultacyjne z cyklu Porozmawiajmy o rewitalizacji Żagania, którego gośćmi tym razem byli przedstawiciele organizacji pozarządowych. Spotkanie...

Konsultacje zakończone

Informujemy, iż w dniach 08.03.2016 r. - 15.03.2016 r. odbyły się konsultacje projektu uchwały o zmianie Uchwały Nr LXVI/93/2014 Rady Miasta Żagań z dnia...

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w...

Zarządzenie Nr 209/2015 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 10 września 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie...