Konsultacje społeczne projektu uchwały

Informujemy, że w dniach od 4 do 10 stycznia 2019 roku prowadzone będą konsultacje społeczne w związku z projektem uchwały o zmianie Uchwały Nr...

Konkurs na zadanie publiczne – prowadzenie klubu abstynenta

Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem Nr 309/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w...

Konkurs rozstrzygnięty

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 2/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r. Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie...

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Informujemy, że w dniach 11.11.2015 - 17.11.2015 zostały przeprowadzone konsultacje następujących projektów uchwał: projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim...

Konsultacje zakończone

Informujemy, iż w dniach 04.01.2019 r. - 10.01.2019 r. odbywały się konsultacje projektu uchwały o zmianie Uchwały Nr LVIII/95/2018 Rady Miasta Żagań w sprawie:...

Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie Klubu Abstynenta

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 315/2015 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 24 grudnia 2015 roku, został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku...

Konkurs rozstrzygnięty

Informujemy, iż Zarządzeniem Nr 7/2017 Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. Do realizacji...

Zapraszamy do konsultacji

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 174/2016 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 31 sierpnia 2016 r. w okresie od 01 do 07.09.2016 r. trwają...

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Informujemy, iż w dniach 9-15 listopada br. odbyły się konsultacje Programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi...

Rozstrzygnięcie konkursów ofert na realizację zadań publicznych

 Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 337/2017 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2017 roku rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację w 2018...