Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 106/2018 Burmistrz Miasta Żagań 16 maja 2018 roku rozstrzygnął otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i...

Zapraszamy do konsultacji

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 174/2016 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 31 sierpnia 2016 r. w okresie od 01 do 07.09.2016 r. trwają...

Ogłoszenie konkursu na świadczenie usług opiekuńczych

Burmistrz Miasta Żagań zarządzeniem nr 267/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej,...

Konkurs ofert – prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych

Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem Nr 310/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w...

Ogłoszenie o konkursie ofert

Informujemy, że zarządzeniem numer 81/2018 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 10 kwietnia 2018 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie...

Rozstrzygnięcie konkursu na wypoczynek letni

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 93/2016 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 6 czerwca 2016 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania...

Konsultacje społeczne projektu uchwały

Informujemy, że w dniach od 4 do 10 stycznia 2019 roku prowadzone będą konsultacje społeczne w związku z projektem uchwały o zmianie Uchwały Nr...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Zarządzeniem nr 315/2018 Burmistrz Miasta Żagań 31 grudnia 2018 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie pomocy społecznej, w tym...

Konkurs ofert na organizację wypoczynku letniego

Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem nr 55/2019 z 20 lutego 2019 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie...

Konkurs ofert na prowadzenie klubu abstynenta

Burmistrza Miasta Żagań Zarządzeniem Nr 237/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w...