Konsultacje zakończone

Informujemy, iż w dniach 04.01.2019 r. - 10.01.2019 r. odbywały się konsultacje projektu uchwały o zmianie Uchwały Nr LVIII/95/2018 Rady Miasta Żagań w sprawie:...

Konkurs w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 49/2017 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 9 marca 2017 roku ogłoszono otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego...

Kolejna propozycja na pozyskanie dofinansowania na działania edukacyjne

Zachęcamy do wnioskowania o dotację z BGK na realizację zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym - nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dofinansowanie...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 106/2018 Burmistrz Miasta Żagań 16 maja 2018 roku rozstrzygnął otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i...

Pomóżmy Bartkowi

Bartek z Żagania przeżył w 2003 roku bardzo poważny wypadek, który spowodował masywne uszkodzenie centralnego układu nerwowego, zespół pniowy po niedotlenieniu mózgu i porażenie...

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenie usług opiekuńczych

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 339/2017 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2017 roku rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu...

Fundusz regionalny dla organizacji pozarządowych

Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie...

Trwa nabór na stypendia Stowarzyszenia SPES

W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES informujemy, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym mogą...

Grant na działania turystyczne i kulturalne

Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – kultura fizyczna w 2023 r.

Informujemy, że Zarządzeniem nr 9/2023 Burmistrz Miasta Żagań z dnia 10 stycznia 2023 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie...