Gotowi na zmiany

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta na spotkanie, które 3 listopada br. odbędzie się w sali...

Konsultacje Programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi...

Uprzejmie informuję, że w dniach 13.11.2019 r.-19.11.2019 r. odbyły się konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami...

Planujemy, jak rozwinąć nasz obszar funkcjonalny

23 listopada w Żagańskim Pałacu Kultury odbyły się konsultacje projektów kluczowych planowanych do realizacji w ramach Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego na bazie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych....

Konsultacje zakończone

Informujemy, iż w dniach 01.09.2016 - 07.09.2016 odbyły się konsultacje projektu uchwały o zmianie Uchwały Nr XXI/21/2016 Rady Miasta Żagań o zmianie Uchwały Nr...

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych

Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem Nr 271/2015 z dnia 18 listopada ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom...

Aktywne społeczeństwo

Zachęcamy żagańskie organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 roku ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw...

Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza konkursu dla NGO na inicjatywy młodzieży i dla młodzieży związane z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości -  „Lubuskie...

Rozstrzygnięcie konkursu na wypoczynek letni

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 93/2016 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 6 czerwca 2016 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania...

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w...

Zarządzenie Nr 209/2015 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 10 września 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie...
Informacja

Lubuskie otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił dwa otwarte konkursy ofert w zakresie kultury i turystyki. Na realizację pierwszego z nich przeznaczono środki w wysokości 120.000 zł....