Ogłoszenie konkursu na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych

Zarządzeniem nr 255/2018 z16 listopada 2018 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania...

Ogłoszenie konkursu na prowadzenie Klubu Abstynenta

Zarządzeniem nr 254/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w...

Konkurs w ramach programu “Czyste powietrze”

W związku z działaniami rządowymi w zakresie proekologicznego PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE chcielibyśmy zainteresować Państwa konkursem „Źródło domowego ciepła”, jaki w ramach obchodów 20-lecia firmy...

Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok zakończone

Informujemy, że w dniach 03.10.2018 r. - 10.10.2018 r. odbyły się konsultacje projektu uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z...

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, we współpracy z Departamentem Infrastruktury Społecznej, zaprasza na spotkanie informacyjne...

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Informujemy, iż w dniu 21.06.2018 r. do Urzędu Miasta Żagań wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i...

Organizacja wypoczynku letniego dla najmłodszych w ramach działań profilaktycznych

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 112/2018 z dnia 28 maja 2018 roku Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 106/2018 Burmistrz Miasta Żagań 16 maja 2018 roku rozstrzygnął otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i...

V Rajd dla transplantacji

Fundacji im. Bartka Kruczkowskiego „Organiści" jak co roku organizuje przejazd promujący i rozpowszechniający wiedzę o transplantacji. Na przełomie maja i czerwca odbędzie się V...

Otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku letniego

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 89/2018 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 20 kwietnia 2018 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania...