Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 25/2018 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 8 lutego 2018 roku rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania...

Droga do zatrudnienia

Fundacja ,,Przedsiębiorczość” zachęca do wzięcia udziału w projekcie ,,Droga do zatrudnienia” osoby powyżej 50-go roku życia z województwa lubuskiego, które obecnie są nieaktywne zawodowo. W...

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w...

Informujemy, iż Zarządzeniem Nr 10/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego...

Konkurs rozstrzygnięty

Informujemy, iż Zarządzeniem Nr 7/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. Burmistrz Miasta Żagań dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w...

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenie usług opiekuńczych

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 339/2017 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2017 roku rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu...

Rozstrzygnięcie konkursów ofert na realizację zadań publicznych

 Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 337/2017 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2017 roku rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację w 2018...

Bezpiecznie z Ogniwem

W grudniu Stowarzyszenie Turystyczne Ogniwo przeprowadziło akcję społeczną „Bezpiecznie z Ogniwem”. Celem działań skierowanych do młodych rowerzystów jest podniesienie wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego...

Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej

Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem Nr 318/2017 z dnia 6 grudnia 2017 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury...

Konkurs ofert – prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych

Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem Nr 310/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w...

Konkurs na zadanie publiczne – prowadzenie klubu abstynenta

Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem Nr 309/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w...