Podsumowanie planów rewitalizacyjnych

28 listopada w żagańskim Pałacu Książęcym odbyło się spotkanie podsumowujące działania zrealizowane na rzecz aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.Naczelnik WPS Magdalena Augustyniak omówiła zakres wykonanych...

Zapraszamy na spotkanie

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na spotkanie podsumowujące prace nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji, które odbędzie się na sali konferencyjnej w Pałacu Książęcym w Żaganiu w...

Zakończyliśmy prace związane z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji .

Wypracowany dokument Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żagań (Aktualizacja) Plan Działań Rewitalizacyjnych na lata 2016-2020 został przyjęty Uchwałą nr XXVIII/97/2016 Rady Miasta Żagań z dnia...

Niezawiniona zmiana planów

W związku z wcześniejszymi zapowiedziami i przyjętym priorytetem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta w Żaganiu informuję, iż w dniu 25.07.2016 roku...

Rozmowy o rewitalizacji

We wtorek 19. lipca zaprosiliśmy mieszkańców „pod namiot” na osiedlu XXX-lecia na rozmowy o rewitalizacji Żagania. Chętnie odwiedzali nas mieszkańcy, którzy w rozmowie z...

W plenerze o rewitalizacji

W ramach działań związanych z informowaniem lokalnego społeczeństwa o rewitalizacji w Żaganiu, a także w sprawie konsultowania propozycji projektów odbyło się kolejne plenerowe spotkanie...

Rozmowy o rewitalizacji

W ramach działań związanych z informowaniem lokalnego społeczeństwa o REWITALIZACJI W ŻAGANIU odbyły się plenerowe spotkania z mieszkańcami. Celem dwóch spotkań zorganizowanych na terenie...

Rewitalizacja po nowemu

REWITALIZACJA to kompleksowy proces przemian społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i technicznych służących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego najbardziej zdegradowanych obszarów. Dotychczas zbyt często ten termin używano...

Konsultacje trwają

W dniach 21 i 22  czerwca  2016 roku w  miał  miejsce kolejny etap konsultacji  aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Żagania.   Ten etap konsultacji  dedykowany był...

Zapraszamy na spotkanie o rewitalizacji

Zapraszamy mieszkańców miasta na spotkanie konsultacyjne dotyczące aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, które odbędzie się w środę 22 czerwca o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej...