Kolejny krok ku rewitalizacji

Dzisiaj, tj. 17. czerwca br. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów do przyznania dotacji celowej na działania wspierające gminy w...

Rozmawiamy o rewitalizacji Żagania

We wtorek 7 czerwca odbyło się kolejne w spotkanie konsultacyjne z cyklu Porozmawiajmy o rewitalizacji Żagania, którego gośćmi tym razem byli przedstawiciele organizacji pozarządowych. Spotkanie...

Porozmawiajmy o rewitalizacji Żagania

Szanowni Państwo! Rewitalizacja to proces poprawy jakości życia poprzez odnowę zdegradowanych fragmentów miasta. Aby rewitalizacja skutecznie poprawiła jakość życia w Żaganiu musi rozwiązywać realne problemy....

Lokalny Program Rewitalizacji

9 maja 2016 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. W sali konferencyjnej Pałacyku przy ulicy Jana Pawła II 15 spotkali...