27 września 2013 – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady...

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Żagań Nr VI/32/2011 dotyczącej określenia trybu i zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty...

27 września 2013 – projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej...

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żagań

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nastąpiło w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania...

Platforma Usług Elektronicznych ZUS dla każdego

Mając na celu zapewnienie jak najszerszej liczbie mieszkańców Żagania elektronicznego kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zapraszamy na spotkania, na którym pracownicy ZUS utworzą dla...

Żagań na ustach całego świata

12 stycznia 2017 roku żołnierze amerykańscy rozpoczęli sojuszniczą służbę na polskiej ziemi. Oficjalne powitanie odbyło się w Żaganiu, gdzie na Skwerze Czołgisty odegrano hymny...

Uchwała nr 73 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012...

Projekt uchwały nr 73 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok Gminy Żagań...

Trwa nabór na stypendia Stowarzyszenia SPES

W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES informujemy, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym mogą...

Wypoczynek letni – wyniki konkursu!

Zarządzenie Nr 140/2013Burmistrza Miasta Żagańz dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadania...

Wigilia w Czarnej Dywizji

W gorącym przedświątecznym okresie nie mogło zabraknąć chwili wytchnienia, którą daje spotkanie z przyjaciółmi. 20 grudnia burmistrz Andrzej Katarzyniec wspólnie ze swoim zastępcą Sebastianem...

XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Żagań – 14 stycznia 2013 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. z...