Najbliższe posiedzenia Komisji Rady Miasta

W czwartek 27 grudnia odbędą się posiedzenia trzech komisji stałych rady miasta. Posiedzenia Komisji odbędą się wg niżej podanego planu: 1. Komisja Gospodarki...

Organizacja wypoczynku letniego

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o...

27 grudnia 2013 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na...

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej

Głośna próba syren alarmowych

Szanowni Mieszkańcy Żagania, Burmistrz Miasta Żagań informuje, że 22 marca 2018 roku w godzinach 12.00–12.30 zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych Centralnego Systemu Alarmowania i...

Potrzebna jest sesja nadzwyczajna

Na początku tygodnia 22 stycznia Burmistrz Miasta Żagań Sławomir Kowal, korzystając z przysługujących mu uprawnień określonych w Statucie Miasta, złożył wniosek do Przewodniczącego Rady...

Radni “za” burmistrzem

Podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta Żagań radni przyjęli przedłożony przez burmistrza projekt budżetu na rok 2014. Budżet przegłosowano prawie jednogłośnie....

Uchwała nr 63 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012...

Projekt uchwały nr 63 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na finansowanie miejsca dla...

Nabór na ławników rozpoczęty

31 grudnia 2019 roku upływa czteroletnia kadencja ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Żaganiu. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego...

Dzień Kobiet w Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

W sobotę, 9 marca 2019 roku, burmistrz Andrzej Katarzyniec wziął udział w uroczystym spotkaniu Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Żaganiu....

Wakacyjne wydanie Kocham Żagań

Miło nam poinformować, że dostępny jest kolejny lipcowy numer informatora "Kocham Żagań", w którym przeczytają Państwo o działaniach zmierzających do zasypania dziury w Rynku,...