Jedenastu mianowanych

22 oraz 23 sierpnia 2016 roku jedenastu nauczycieli z żagańskich placówek oświatowych podległych miastu przystąpiło do egzaminu na kolejny stopień awansu zawodowego. W wyniku...

Dobra nowina

21 grudnia 2018 roku z inicjatywy burmistrzów Andrzeja Katarzyńca i Sebastiana Kuleszy doszło do spotkania władz miasta z przedstawicielami niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych...

ŻWiK rozpoczyna montaż nowych urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy

Spółka Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. wprowadza zdalny odczyt wodomierzy, czyli system radiowego odczytu zużycia wody z wodomierzy zamontowanych u odbiorców. Dzięki...

26 września 2014 – projekty uchwał na LXVII sesję Rady Miasta...

Projekty uchwał:w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Żagań o statusie miejskimw sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin,...

7 sierpnia 2014 – projekty uchwał na LXV nadzwyczajną sesję Rady...

Projekty uchwał:1. zmieniająca uchwałę Nr LXII/75/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia opłat za świadczenia udzielane przez...

Wyniki wyborów 2010

Wybory do Rady Miasta ŻagańOddział 1. Dane ogólne1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 radnych. 2. ...

25 czerwca 2014 – projekt uchwały w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej...

Projekt uchwały w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie 3 osobowym celem przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Żagań
video

I sesja VII Kadencji Rady Miasta

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem video z I sesji VII kadencji Rady Miasta Żagania.

Kwitnąca współpraca

24 kwietnia 2016 roku delegacja z Żagania wzięła udział w corocznym Święcie Kwitnącej Wiśni u naszych przyjaciół z Teltow. W ramach tegorocznej wizyty przekazano...

Sprzątamy Żagań

W związku z akcją „Posprzątajmy miasto Żagań” rozpoczęły się porządki w mieście. Przedstawiamy materiał fotograficzny z jednego z takich już uprzątniętych terenów - okolic...