Zawiadomienie o terminie zwołania X sesji

Informujemy, iż X sesja Rady Miasta Żagań zwołana została na dzień 30 sierpnia 2019 r. na godzinę 10:00 do Sali Kurlandzkiej Pałacu Książęcego przy...

7. 03. 2014 – projekt uchwały w sprawie zasad i trybu...

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żagań o statusie miejskim wraz...

18 lipca 2014 – LXIV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Żagań

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst...

Uchwała nr 73 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012...

Projekt uchwały nr 73 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok Gminy Żagań...

Przerwa w dostawie wody

Szanowni mieszkańcy! Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje sp. z o.o. informują, że z powodu awarii sieci wodociągowej wystąpiła przerwa w dostawach wody. Awaria dotyczy ulic: Skarbowej,...

Czasowa zmiana organizacji ruchu

W związku z uroczystościami wojskowymi informujemy o czasowej zmianie organizacji ruchu, która od godz. 21:00 w czwartek 8 czerwca 2017 roku do godz. 15:00...

Misja gospodarcza do Kazachstanu – Astana EXPO 2017

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 organizuje misję firm do Kazachstanu połączoną z udziałem w Astana...

8 grudnia 2014 – II sesja Rady Miasta Żagań

Data: 03. 12. 2014rBRM. 0002. 20. 2014ZAWIADOMIENIEZawiadamiam, że Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze działając na podstawie art. 29a ust. 2 ustawy...

Konkurs plastyczny “Jak mogę ograniczyć plastik?”

o konkursie plastycznym "Jak mogę ograniczyć plastik?". Organizator konkursu "Jak mogę ograniczyć plastik?" jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie. Celem przedsięwzięcia jest...

Uchwała Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. ...

Projekt uchwały Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany statutu Łużyckiego Związku Gmin