Stypendia szkolne na rok 2019/2020

Burmistrz Miasta Żagań informuje, że Wydział Świadczeń Społecznych mieszczący się w Pałacu Książęcym w pokoju nr 114 rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do...

Zawiadomienie o terminie zwołania X sesji

Informujemy, iż X sesja Rady Miasta Żagań zwołana została na dzień 30 sierpnia 2019 r. na godzinę 10:00 do Sali Kurlandzkiej Pałacu Książęcego przy...

Zapraszamy do składania ofert

Gmina Żagań o statusie miejskim ogłosiła przetargi na wykonanie następujących zadań inwestycyjnych: prac remontowo-budowlanych polegających na renowacji kominów i elewacji Pałacu Książęcego w ramach...

4. 04. 2014 – projekt uchwały w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U....

27 grudnia 2013 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na...

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury w Żaganiu
Komunikat

Uchwała regulująca skład i zasady działania Komitetu Rewitalizacji

24 lutego radni Rady Miasta Żagań podjęli uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Poniżej można zapoznać się z...

Nowy budynek przedszkola coraz bliżej

Prace na budowie nowego przedszkola przy ul. Żarskiej nie zwalniają tempa, pomimo trwającego w pełni sezonu urlopowego oraz lejącego się z nieba żaru. Każdego...
Sesja Rady Miasta

27 lutego 2015 – projekty uchwał na VI sesję Rady Miasta...

Projekty uchwał:zmieniającą Uchwałę Nr XXXVIII/40/2013 Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej...

Wspólne oczekiwanie

Tradycyjnie już okres przedświąteczny spędziliśmy w Żaganiu wspólnie na świątecznie rozświetlonym placu Słowiańskim. W otoczeniu przepięknych straganów Jarmarku Bożonarodzeniowego, pełnych ozdób, rękodzieła, przysmaków i...
Nawierzchnia ulicy Prusa

Nowa nawierzchnia ulicy Prusa

13 lipca, dwa miesiące przed planowanym terminem wykonania zadania, zakończono jedną z tegorocznych inwestycji drogowych - przebudowę nawierzchni ulicy Prusa. Wykonawcą tego zadania była...