27 września 2013 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na...

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim wraz...

Otwarty konkurs na zadanie publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom

Zarządzeniem nr 331/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w...

XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Żagań – 11 lipca 2013 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U....

25 października – XLIX Sesja Rady Miasta Żagań

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U....

31 stycznia 2014 – projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu...

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Żagańskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w 2014 r.

27 września 2013 – projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr...

Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXII/102/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na “Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie miasta...

Projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę

25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...

25 kwietnia 2013 roku - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim
Komunikat

Kasa w urzędzie będzie w piątek nieczynna

Szanowni Mieszkańcy informujemy, że kasa znajdująca się w budynku Urzędu Miasta Żagań przy placu Słowiańskim 17 będzie w piątek (12 listopada) nieczynna. Przypominamy o możliwości dokonywania...

Konkurs ofert na Prowadzenie Klubu Abstynenta rozstrzygnięty!

Zarządzenie Nr 345/2013 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w...