25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji...

25 kwietnia 2013 roku - projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. ...

25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/100/2012...

25 kwietnia 2013 roku - projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/100/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia programu...

25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały w sprawie programu opieki...

25 kwietnia 2013 roku - projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań o statusie...

25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody...

25 kwietnia 2013 roku - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym,położonej w...

25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody...

25 kwietnia 2013 roku - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy...

25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody...

25 kwietnia 2013 roku - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy...

25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody...

25 kwietnia 2013 roku - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy...

25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...

25 kwietnia 2013 roku - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI / 90 / 2012 Rady Miasta Żagań z dnia 3 grudnia...

25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody...

25 kwietnia 2013 roku - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu oddania nieruchomości stanowiącej własność Gminy...

25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody...

25 kwietnia 2013 roku - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu oddania nieruchomości stanowiącej własność Gminy...