Konsultacje projektu uchwały

W związku z ustawowym obowiązkiem informujemy, że od 25 do 31 października 2012 r. trwają konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy...

Uchwała nr 72 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012...

Uchwała nr 72 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych...

Uchwała nr 65 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012...

Projekt uchwały nr 65 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze...

Uchwała Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. ...

Projekt uchwały Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wystąpienia wystąpienia Gminy Żagań o statusie miejskim z Łużyckiego Związku...

Uchwała Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. ...

Projekt uchwały Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie rozwiązania umów prawa użytkowania wieczystego gruntu

Uchwała Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. ...

Projekt uchwały Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany statutu Łużyckiego Związku Gmin

Uchwała nr 74 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012...

Uchwała nr 74 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagń o statusie miejskim...

Uchwała Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. ...

Projekt uchwały Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały XXXVII/6/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia...

Uchwała Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. ...

Projekt uchwały Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących...

Uchwała Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. ...

Projekt uchwały Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie nadania medalu "Zasłużony dla Miasta Żagania"