Prosimy o noszenie maseczek na terenie magistratu

Informujemy, że od 8 grudnia 2023 roku interesanci przychodzący do żagańskiego magistratu będą proszeni o używanie środków ochrony bezpośredniej (maseczek) w trakcie przebywania na...

Kolejny żagański projekt otrzymał dofinansowanie

Pozyskaliśmy ponad 3 miliony złotych na „Termomodernizację budynków miejskich przedszkoli w Żaganiu”, aby redukować niską emisję w budynkach użyteczności publicznej. Wartość całego projektu wynosi...

Kradzież kabla energetycznego przyczyną awarii oświetlenia

Ubiegłej nocy miała miejsce kradzież kabla energetycznego przy moście Kolejarzy w Żaganiu. Enea Oświetlenie spółka z o. o w Zielonej Górze przystąpiła już do...

7. 03. 2014 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na...

Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Żagań o statusie miejskim

Pięćdziesiąt lat od złożenia przysięgi małżeńskiej

W sobotę 26 września 2020 roku odbyło się uroczyste wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla osób, które przeżyły w związku małżeńskim nie mniej...

35 lat pracy dla Żagania

Po 35 latach pracy w Urzędzie Miasta Żagań nadszedł czas pożegnań. Inspektor Kornela Andzel odeszła na emeryturę, odbierając zasłużone podziękowania za lata pracy dla...

System Informacji Przestrzennej

Gmina Żagań o statusie miejskim realizuje projekt „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz wdrożenie e-usług publicznych w Żaganiu" polegający na zakupie niezbędnego sprzętu, oprogramowania i...

Rozstrzygnięcie konkursu w zakresie organizacji wypoczynku letniego

Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem nr 118/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w...

Jubileusz wiedzy i doświadczenia

Dziś 40-lecie pracy zawodowej obchodzi Teresa Łapczyńska, skarbnik Żagania. Pani Teresa rozpoczęła pracę w magistracie 1 października 1983 roku, całe zawodowe życie poświęcając administracji...

Raport z konsultacji przeprowadzonych w ramach tworzenia strategii naszego obszaru funkcjonalnego

Publikujemy raport z konsultacji przeprowadzonych we wszystkich gminach Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wszystkie uwagi złożone w procesie konsultacji zebrano w formie jednego dokumentu, który omówiony...