27 września 2013 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na...

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Żagań o statusie miejskim do udziału w projekcie z zakresu promocji gospodarczej realizowanym wspólnie z...

27 września 2013 – projekt uchwały w sprawie powołania składów stałych...

Projekt uchwały w sprawie powołania składów stałych Komisji Rady Miasta Żagań

27. 09. 2013 – projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej...

projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Żarskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. :” Opracowanie diagnozy do...

27 września 2013 – projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej...

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żagań

27 września 2013 – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej...

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim

27 września 2013 – projekt uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady...

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miasta Żagań

27 września 2013 – projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy...

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2013-2024

27 września 2013 – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej...

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim (projekt nr 2)

27 września 2013 – projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr...

Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXII/99/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i...

27 września 2013 – projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr...

Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXII/102/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty...