4 kwietnia 2014 – LVII Sesja Rady Miasta

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U....

31 stycznia 2014 – projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu kontroli...

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Żagań na 2014 rok

25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody...

25 kwietnia 2013 roku - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu oddania nieruchomości stanowiącej własność Gminy...

29 listopada 2013 – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej...

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2013-2024

29 sierpnia 2013 – projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej...

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego

29 listopada 2013 – projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na...

Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXII/15/2008 Rady Miasta Żagań z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie cen biletów za przejazdy autobusami...

29 listopada 2013 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. ...

27 września 2013 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na...

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Żagań o statusie miejskim do udziału w projekcie z zakresu promocji gospodarczej realizowanym wspólnie z...

Sesja Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań – 16 maja 2013 r.

W czwartek 16 maja 2013 roku odbędzie się sesja Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań. Rozpocznie się ona o godz. 8. 30 w...

29 marca 2013 – projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/104/2012 Rady...

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/104/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28. 12. 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług...