27 września 2013 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na...

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Żagań o statusie...

Zarządzenie Nr 302/2013 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014...

7. 03. 2014 – projekt uchwały w sprawie odstąpienia od żądania...

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/77/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 29. 10. 2012 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz...

27 czerwca 2013 roku – projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/103/2012...

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/103/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty...

31 stycznia 2014 – projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U....

27 grudnia 2013 – LIII Sesja Rady Miasta

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U....

25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji...

25 kwietnia 2013 roku - projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. ...

11 lipca 2013 r. – projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr...

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/8/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

29 marca 2013 – projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji...

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 2013

27 września 2013 – projekt uchwały w sprawie dokonania zamiany nieruchomości...

Projekt uchwały w sprawie dokonania zamiany nieruchomości komunalnych