25 czerwca 2014 – projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji z...

Projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim dla Parafii Rzymsko – Katolickiej Wniebowzięcia NMP w Żaganiu

Zapraszamy na podsumowanie projektu ekologicznego

Zapraszamy na Punkt Kulminacyjny projektu „Środowisko ponad wszystko – transgraniczna ekoturystyka jako czynnik wspierający rozwój miast ekologicznych XXI wieku”. Posumowanie projektu odbędzie się 21...

25 czerwca 2014 – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na...

Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Wraz z załącznikiem: Projekt Statutu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na “Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie miasta...

Projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę

4. 04. 2014 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na...

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim

XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Żagań – 11 lipca 2013 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U....

11 lipca 2013 r. – projekt uchwały w sprawie zmiany...

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim

29 listopada 2013 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na...

Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Żagań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

65 Sesja Rady Miasta

W dniu dzisiejszym odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Żagań - wyjątkowa również ze względu na jabłkową oprawę. Radni Miasta Żagań oraz Burmistrz...

31 stycznia 2014 – projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu...

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Żagańskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w 2014 r.