27 maja 2013 – projekt uchwały w sprawie powołania stałych Komisji...

Projekt uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Żagań

XLV sesja Rady Miasta Żagań – 29 sierpnia 2013

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. ...

Uprzątnięto kolejne miejsca

Pomimo świątecznej przerwy porządki w mieście nadal trwają. Tak wyglądają miejsca, z których uprzątnięto dzikie wysypiska śmieci. Porządki dotarły na ulicę Waryńskiego (skarpa), Przyjaciół...

Uchwała nr 74 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012...

Uchwała nr 74 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagń o statusie miejskim...
Polsko-niemiecka konferencja podsumowująca

Podsumowaliśmy efekty projektu podczas polsko-niemieckiej konferencji

O systemie informacji miejskiej rozmawialiśmy 23 listopada br. w żagańskim pałacu w trakcie polsko-niemieckiej konferencji podsumowującej realizację projektu „Rozwój niekomercyjnej transgranicznej oferty turystycznej poprzez...

Robocza sesja z lokomotywą

W weekend odbyła się nietypowa plenerowa sesja Rady Miasta Żagań. Rajcy wraz z burmistrzem Danielem Marchewką spotkali się na stacji kolejowej przy zabytkowym...

Najbliższe posiedzenia Komisji Rady Miasta

W czwartek 27 grudnia odbędą się posiedzenia trzech komisji stałych rady miasta. Posiedzenia Komisji odbędą się wg niżej podanego planu: 1. Komisja Gospodarki...
Komunikat

Kryteria i zasady składania wniosków o zasiłki rodzinne

Informujemy, że od dnia 1 lipca wnioski o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy...
Komunikat

Usuwamy awarię oświetlenia na moście Żaganny

Informujemy, że Enea Oświetlenie prowadzi naprawę oświetlenia na moście Żaganny w centrum. Uszkodzony został najprawdopodobniej główny kabel zasilający. Do czasu usunięcia awarii prosimy o...

Zakończono weryfikację wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020

Zgodnie z harmonogramem Żagańskiego Budżetu Obywatelskiego publikujemy listę Państwa propozycji, które spełniły wymogi formalno-prawne uchwały nr IX/47/2019, określającej zasady tegorocznego budżetu obywatelskiego. 11 wniosków...