Nowy strażnik w naszych szeregach

10 maja 2019 roku w obecności Burmistrza Andrzeja Katarzyńca ślubowanie złożył aplikant Straży Miejskiej w Żaganiu pan Michał Ziętek (lat 36). Pan Michał pracuje...
Komunikat

Zmiana godzin pracy magistratu w okresie wakacji

Informujemy, że w okresie letnim (lipiec - sierpień) zmianie ulegną godziny otwarcia magistratu. Wszystkie wydziały będą rozpoczynały pracę pół godziny wcześniej, kończąc przyjmowanie interesantów...

29 listopada 2013 – projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy...

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim

27 września 2013 – projekt uchwały w sprawie powołania składów stałych...

Projekt uchwały w sprawie powołania składów stałych Komisji Rady Miasta Żagań

Szansa na własną działalność

Fundacja "Przedsiębiorczość" zaprasza kobiety bezrobotne bądź bierne zawodowo do udziału w projekcie „Samozatrudnienie Twoją Szansą”. Projekt zakłada przygotowanie 30 uczestników do rozpoczęcia i prowadzenia...

Wykonawców zapraszamy do składania ofert

Ogłoszono przetarg na wykonanie remontu stołówki i kuchni szkolnej w PSP nr 2 w Żaganiu. Przypominamy, że pieniądze na ten cel Gmina Żagań o...

Ogrzewalnia czeka na bezdomnych

12 listopada uruchomiono ogrzewalnię dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żagań o statusie miejskim. Ogrzewalnia jest prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu i...

Wyślij kartkę z Żagania!

Burmistrz Daniel Marchewka zachęca mieszkańców Żagania do wysyłania życzeń świątecznych na specjalnie przygotowanych kartkach pocztowych. Pocztówki są dostępne bezpłatnie w Punkcie Informacji Urzędu Miasta...
Uwaga komunikat

Od piątku kasa magistratu będzie ponownie otwarta

Informujemy, że od piątku 5 lutego 2021 roku kasa znajdująca się w budynku Urzędu Miasta Żagań przy placu Słowiańskim 17 będzie ponownie otwarta w...

Do dzisiaj zgłaszacie projekty w ramach Żagańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

7 sierpnia upływa termin składania propozycji zdań do Żagańskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Wypełniony wniosek (dostępny m.in. na BIP jednostki) wraz z piętnastoma...