Wierzymy, że Wy, dorośli, będziecie wiedzieć, co należy robić dla dobra...

15 marca 2019 roku uczniowie PSP nr 7 w Żaganiu dotarli w barwach Młodzieżowego Strajku Klimatycznego do urzędu. Dzisiejsze wagary w obronie Ziemi stanowią...

Urząd pracuje bez ograniczeń

Informujemy, że Urząd Miasta Żagań jest otwarty, a interesanci przyjmowani są codziennie - zarówno przez burmistrza, jak i pracowników wszystkich wydziałów magistratu. Odbywają się...

Obowiązki organizatorów kąpielisk

W związku z obowiązkiem wynikającym z Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym informujemy , że na podstawie art. 34...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Zarządzeniem Nr 32/2017 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 30 stycznia 2017 roku rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w...
Komunikat

Głośna próba syren alarmowych

Burmistrz Miasta Żagań informuje, że  24 czerwca 2021 r. w godzinach 12.00 do 12.30 w mieście Żagań przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych nadając...
video

Święty Mikołaj rozświetlił Żagań

Właśnie przed chwilą odwiedził nas niezwykły gość. Przyjechał do Żagania czerwonym motocyklem. Pozdrawiał tych, którym od rana rozdawał prezenty i najważniejsze - włączył magicznie...
Węgiel

Jak otrzymać węgiel po preferencyjnej cenie z gminy?

Gmina Żagań o statusie miejskim przystąpiła do sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych po cenach preferencyjnych (zgodnie z ustawą z 27 października 2022 r. o...

Jak segregować odpady

W związku z obowiązkiem segregacji odpadów, który od 1 stycznia 2020 roku objął wszystkich mieszkańców Polski, przypominamy o zasadach zbiórki odpadów na terenie Żagania. Sposób...

Podjęliśmy natychmiastową interwencję

Na poniedziałkowej komisji gospodarki dyrektor Małgorzata Kalinowska zgłosiła uszkodzenia dachu szkoły po ostatnich wichurach. Przedstawiono materiał zdjęciowy obrazujący uszkodzenia oraz podjętą przez strażaków interwencję....

27 czerwca 2013 roku – projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany...

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicą Bolesławiecką i Żarską