Konkurs rozstrzygnięty

Zarządzenie Nr 80/2013Pełniącej Funkcję Burmistrza Miasta Żagańz dnia 21 marca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w...

12 marca 2013 – Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej...

12 marca 2013 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim - wraz z załącznikami

12 marca 2013 – Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej...

12 marca 2013 - Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żary o statucie miejskim

12 marca 2013 – Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu...

12 marca 2013 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania aktywności seniorów - wraz z załącznikiem

12 marca 2013 – Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu...

12 marca 2013 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wsparcia środowiskowego osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych - wraz z załącznikiem

Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów

W poniedziałek 11 lutego w żagańskim Pałacu Książęcym odbyło się posiedzenie zarządu Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów woj. lubuskiego, podczas którego omawiane były...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i...

Zarządzenie Nr 47/2013Burmistrza Miasta Żagańz dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie...

Była krótka sesja

W dniu 29. 01. 2013 r. na prośbę burmistrza Sławomira Kowala zwołana została nadzwyczajna sesja rady miasta. Zwołanie sesji podyktowane było...

Potrzebna jest sesja nadzwyczajna

Na początku tygodnia 22 stycznia Burmistrz Miasta Żagań Sławomir Kowal, korzystając z przysługujących mu uprawnień określonych w Statucie Miasta, złożył wniosek do Przewodniczącego Rady...

Posiedzenia Komisji Rady Miasta

W poniedziałek 28 stycznia odbędą się posiedzenia dwóch komisji stałych Rady Miasta. Posiedzenia Komisji odbędą się wg niżej podanego planu: 1. Komisja Gospodarki...