PROGRAM „RÓWNAĆ SZANSE 2012 – OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRANTOWY”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans...

Aktualizacja wpisów do Ewidencji Działalności Gospodarczej

Aktualizacja polega na złożeniu wniosku o zmianę wpisu w Ewidencji Działalności Gospodarczej lub złożenie zawiadomienia o zaprzestaniu działalności gospodarczej. Apelujemy do wszystkich przedsiębiorców...

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

20 grudnia 2011r. Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Żaganiu zaprasza osoby zainteresowane możliwościami pozyskiwania środków unijnych na założenie własnej działalności gospodarczej,...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania...

Żagań, dnia 3 stycznia 2012 r. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU...

SOBOTNI DYŻUR LPI W ŻAGANIU

W sobotę 14 stycznia odbędzie się dyżur Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Żaganiu. Wszyscy zainteresowani pozyskaniem informacji nt. możliwości dofinansowania...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i...

OGŁOSZENIENa podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...