Konkurs na prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie miasta Żagań ogłoszony!

Zarządzenie Nr 269/2012Burmistrza Miasta Żagańz dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadania...

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej ogłoszony!

Zarządzenie Nr 270/2012Burmistrza Miasta Żagań z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z...

Żagań oszczędza na energii

Na przełomie września i października ponad 100 gmin i innych podmiotów na podstawie pełnomocnictw udzielonych prezydentowi Lubina brało udział we wspólnym postępowaniu przetargowym na...

Prokuratura przyznała rację burmistrzowi

Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie wypłacenia przez Urząd Miasta Żagań nagród dla nauczycieli. Żarska prokuratura wszczęła postępowanie w powyższej sprawie na wniosek przewodniczącego...

Dzień Niepodległości w Żaganiu

Dzień Niepodległości w Żaganiu, jak co roku obchodzony będzie uroczyście w asyście 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Świętować będziemy dwa dni. Obchody...

Co z tą oświatą?

Jak co roku, zgodnie z wymogiem ustawy, burmistrz przedstawia radnym do 31 października raport z realizacji zadań oświatowych na terenie miasta za poprzedni rok...

ZAKOŃCZENIE KONSULTACJI

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 października 2012 r. zostały zakończone konsultacje skierowane do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,...

Dotacje na „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” – spotkanie...

W związku z prowadzonym w terminie od 19 listopada do 14 grudnia naborem wniosków, dnia 28. 11. 2012 r. o godz. 10:00...

Wyróżniono zasłużonych

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Żagań miały miejsce trzy uroczyste chwile związane z odznaczeniami dla zasłużonych mieszkańców Żagania. Honorowy tytuł Zasłużony dla Miasta...

Rekrutacja do nowego projektu edukacyjnego w PSP 3 i 4

Zapraszamy uczniów klas IV - VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 i 4 do udziału w dodatkowych, nieodpłatnych zajęciach dydaktycznych realizowanych w ramach...