Aktualizacja polega na złożeniu wniosku o zmianę wpisu w Ewidencji Działalności Gospodarczej lub złożenie zawiadomienia o zaprzestaniu działalności gospodarczej. Apelujemy do wszystkich przedsiębiorców figurujących w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w Urzędzie Miasta Żagań, posiadających zaświadczenia o wpisie do ewidencji wydane przed dniem 1 stycznia 2008 r. i nigdy później nieaktualizowane, o zgłoszenie się do pokoju nr 107 lub 110 w Urzędzie Miasta Żagań (Pałac), celem dostosowania wpisu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) lub wykreślenia – w przypadku zaprzestania wykonywania działalności. Aktualizacja danych dotyczy:adresów miejsca zamieszkania, zakładu głównego i innych miejsc prowadzenia działalnościnumerów PESEL, REGON i NIProdzajów działalności określonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007)Weryfikacji danych należy dokonać poprzez wniosek CEDG-1, złożony osobiście lub przez pełnomocnika. Od 1 lipca 2011 r. utworzona została Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki. Zgodnie bowiem z art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm. ) w obrocie gospodarczym to przedsiębiorca wpisany do CEIDG będzie ponosił konsekwencje braku aktualizacji wpisu. Przedsiębiorcy, którzy zgłosili zawieszenie lub wykreślenie wykonywania działalności przed 20 września 2008 r. w Urzędzie Skarbowym lub Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a nie wykreślili wpisu z ewidencji działalności w Urzędzie Miasta zostaną przekazani do CEIDG, jako osoby prowadzące działalność. Takim osobom proponujemy sprawdzenie, czy nadal figurują w bazie bieżącej ewidencji działalności gospodarczej. Dodatkowe informacje można uzyskać (w godz. 8. 00-16. 00) pod numerami tel. 68 477 3314 lub 68 4771066. Stanowisko “Ewidencji działalności gospodarczej” czynne w godz. od 8:00 do 16:00 pok. 107 /pałac/Informacja o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej obowiązującej od 01 lipca 2011 r.