Uprzejmie informuję, że na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zakresie sportów siłowych ( w tym Organizacja Otwartych Mistrzostw Żagania w wyciskaniu sztangi leżąc) została złożona jedna oferta : Uczniowskiego Klubu Sportowego “NIKE” ul. Bema 15, 68-100 Żagań. W wyniku sprawdzenia i oceny oferty pod względem formalnym i merytorycznym Komisja konkursowa stwierdziła, że wnioskodawca złożył kompletną ofertę spełniającą kryteria określone w ogłoszeniu. UKS “NIKE” została przyznana dotacja w kwocie: 9000,00 zł, brutto, słownie : dziewięć tysięcy złotych i 00/100.