24 lutego konsultantki Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Żaganiu zorganizowały w dziecięcym oddziale Biblioteki Miejskiej „Lekcję Europejską”. Młodzi czytelnicy zapoznali się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z Unią Europejską i możliwościami, jakie daje ONA w realizacji różnego rodzaju inwestycji. Dzieci z zainteresowaniem słuchały jak wielką wagę Unia Europejska przywiązuje do ochrony środowiska i jak funkcjonuje zjednoczona Europa. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa.