W dniach 29-30 marca br . w Zielonej Górze odbędzie się seminarium dotyczące Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Do uczestnictwa zapraszamy przedstawicieli instytucji publicznych oraz przedsiębiorców (średnich i dużych). Udział w nich jest bezpłatny. Wydarzenie odbywa się w ramach cyklu seminariów regionalnych organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Fundacją Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w ramach projektu systemowego PARP pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2. 1. 3. Seminarium w województwie lubuskim odbędzie się w Zielonej Górze , w Hotelu Amadeus (ul. Jedności 87A). Podczas seminarium zaprezentuje się również Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w woj. lubuskim. W załączeniu znajduje się oficjalny list informujący o seminariach oraz projekcie systemowym PARP, w ramach którego są one organizowane. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w seminarium proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:http://www. ppp. parp. gov. pl/registration/newWięcej informacji na stronie internetowej projektu www. ppp. parp. gov. pl w zakładce „Działania projektu / Cykl seminariów regionalnych”.