23. 03. 2012 r. o godz. 10:00 w Siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Żaganiu (Pałacyk przy ulicy Jana Pawła II 15) odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dotacji w ramach Działania 8. 1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Organizatorem spotkania jest Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Żaganiu we współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego S. A. w Zielonej Górze. Podczas spotkania przedsiębiorcy będą mogli zapoznać się z głównymi założeniami działania: z regulaminem konkursu, zasadami aplikowania, metodyką przeprowadzania oceny formalnej i merytorycznej, a także uzyskają informacje o najczęściej popełnianych błędach we wnioskach o dofinansowanie. Działanie 8. 1 (Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej) umożliwia dofinansowanie projektów polegających na świadczeniu e-usług. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro- oraz mali przedsiębiorcy działający na rynku nie dłużej niż 12 miesięcy. Dofinansowanie można otrzymać na projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem mailowym lpi@um. zagan. pl oraz pod numerem telefonu 68 477 10 02 do dnia 22. 03. 2012r. Ilość miejsc ograniczona. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa.