Sekcja Astronomiczna Centrum Kultury w Żaganiu 13 kwietnia 2012 roku wzięła udział w prezentacji projektu realizowanego w ramach konkursu astronomicznego “Odkryjmy Tajemnice Wszechświata ” zorganizowanego przez Instytut Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze. W tej drugiej odbyła się prezentacja kilkunastu projektów przedstawianych z całego województwa lubuskiego przez ponad 60 uczniów ze szkół gimnazjalnych i średnich. Rozstrzygnięcie konkursu przyniosło sekcji pierwsze miejsce w województwie. Za zajęcie pierwszego miejsca Sekcja otrzymała dyplom i teleskop astronomiczny. Sekcja Astronomiczna przygotowała i zrealizowała projekt pod nazwą “Nasze Niebo Wspólne Dobro “. W ramach projektu członkowie sekcji wykonali prace badawcze oraz opracowania tekstowe i multimedialne oraz zaprojektowali i samodzielnie wykonali pomoc dydaktyczną. Projekt był realizowany od dnia zgłoszenia do konkursu, tj. od 25 lutego br. Wyniki projektu oceniało Jury Konkursu w skład którego wchodzili pracownicy naukowi Instytutu Astronomii w tym: prof. dr hab. Janusz Gil, prof. dr hab. Andrzej Maciejewski, prof. dr hab. George I. Melikidze, mgr inż. Leszek Jastrubczak, mgr Sylwia Hajdasz, mgr Izabela Sadurska, mgr Sławomir Tomczuk i inni. W ramach projektu “Nasze Niebo &hellip ” słuchacze zdobyli szeroki zakres wiedzy o właściwościach fizycznych gwiazd oraz sposobach oceny ich jasności widomej i absolutnej. Poznali też podstawy fizyczne i matematyczne prowadzenia pomiarów i ocen tego wskaźnika używanego w astronomii od starożytności. W oparciu o obowiązujące obecnie techniki i standardy wykonali szereg pomiarów, które pozwoliły na przeprowadzenie oceny Light Pollution na ternie Żagania i w jego okolicy. Na tej podstawie powstała specjalna mapa zasięgu gwiazdowego. Wykonana optoelektroniczna plansza pozwala na szkolenie i przygotowanie zespołów do pracy w ramach ogólnoświatowego projektu Blobe at Night oraz prezentowania takich właściwości gwiazd jak typ widmowy i barwa gwiazdy czy jej jasność wizualna w oparciu o gwiazdozbiór Orion. Członkowie Sekcji opracowali materiały tekstowe i multimedialne popularyzujące wiedzę o oddziaływaniu czynników zanieczyszczenia nocnego nieba sztucznym światłem na ludzi, florę i faunę. Uznali oni to za niezwykle ważne, gdyż czynniki te oddziaływają w szerokiej skali od uciążliwego poziomu do niebezpiecznego dla życia i zdrowia ludzi. Ma to na celu wdrażanie tzw. zrównoważonego rozwoju gospodarczego naszej cywilizacji. Wszystkie opracowane materiały są obecnie dostępne w sieci Internet na stronie http://astronomia. zagan. pl. Na szczególne uznanie zasługuje fakt, że prace w tym projekcie realizowali uczniowie żagańskich szkół podstawowych i gimnazjalnych, których program nauczania nie zawiera poruszanych w projekcie treści i działań. Zrealizowali je całkowicie samodzielnie i w wolnym od szkoły czasie poprzez wspólną prace w Szkole Talentów Żagańskiego Centrum Kultury. Tekst opracował opiekun sekcji astronomicznej – Jacek Patka