11 czerwca o godz. 10:00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Żaganiu – pałacyk przy ul. Jana Pawła II 15, odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom ubiegania się o środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działania 6. 1 Paszport do eksportu. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się wszystkiego na temat warunków i procedury aplikowania o dotację, kryteriów oceny wniosków, wydatków kwalifikowalnych, czy też wysokości wsparcia. Spotkanie poprowadzi przedstawiciel Agencji Rozwoju Regionalnego. Wszyscy zainteresowani udziałem w spotkaniu proszeni są o zgłoszenia pod nr. tel. 68 477 1002 lub mailowo pod adres lpi@um. zagan. pl . Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa.