Spotkania dotyczą naboru wniosków z działania 6. 1 Paszport do eksportu (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) i skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorców rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów (mających siedzibę na terenie RP). Działanie 6. 1. „Paszport do eksportu” umożliwia przedsiębiorcom:- zwiększenie udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa, – wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, – promocję polskiej marki na rynkach zagranicznych. Podczas spotkania przedsiębiorcy będą mogli zapoznać się z głównymi założeniami w/w działania, zasadami aplikowania, metodyką przeprowadzania oceny formalnej i merytorycznej, a także uzyskać wiedzę praktyczną na temat najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o dofinansowanie oraz ich rozwiązaniach. Spotkania informacyjne zostaną poprowadzone przez ekspertów – pracowników Punktu Konsultacyjnego działającego przy Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Zielonej Górze. Organizatorami spotkań są: Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie lubuskim oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze. HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH: 11. 06. 2012r. Żagań, godz. 10:00, sala konferencyjna Pałacyku, ul. Jana Pawła II 5. Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są pod adresem mailowym lpi@um. zagan. pl oraz pod nr tel. 68 477 10 02 12. 06. 2012r. Słubice, godz. 10. 30, siedziba Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich (Urząd Miejski, ul. Akademicka 1). Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem email: lpi@slubice. pl oraz pod nr tel. 95 737 20 21 13. 06. 2012r. Zielona Góra, godz. 11:00, sala konferencyjna Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Żeromskiego 3 (deptak). Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego lub o dokonywanie zgłoszeń pod nr. tel. 68 45 65 488 18. 06. 2012 Gorzów Wlkp. , godz. 10:00, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Sikorskiego 107. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem e-mail: m. luczka@lubuskie. pl oraz pod nr tel. 95 739 0 386 Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona! O udziale w spotkaniach decyduje kolejność zgłoszeń! Spotkanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz z budżetu państwa.