27 czerwca o godz. 10:00 w Siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Żaganiu (Pałacyk przy ulicy Jana Pawła II 15) odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dotacji na wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Działania 8. 2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Organizatorem spotkania jest Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Żaganiu we współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego S. A. w Zielonej Górze. Podczas spotkania przedsiębiorcy będą mogli zapoznać się z głównymi założeniami działania 8. 2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zasadami aplikowania, metodyką przeprowadzania oceny formalnej i merytorycznej, a także uzyskają informacje o najczęściej popełnianych błędach we wnioskach o dofinansowanie. W roli eksperta wystąpi pracownik Regionalnego Punktu Konsultacyjnego działającego przy Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Zielonej Górze – Pan Krzysztof Jurek. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramachProgramu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa.