Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Gorzowie Wlkp. zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Jak Fundusze zmieniły Twoje życie”. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o Funduszach Europejskich na przykładzie inwestycji zrealizowanych z pomocą Funduszy Europejskich na terenie Województwa Lubuskiego oraz zainteresowanie szerokiego grona osób tematyką Funduszy Europejskich. Konkurs fotograficzny „Jak Fundusze zmieniły Twoje życie” skierowany jest do pełnoletnich miłośników fotografii z terenu Województwa Lubuskiego, warunkiem przyjęcia pracy do oceny jest uchwycenie przez uczestnika konkursu takiego kadru, z którego wynika, że mieszkańcy korzystają z fotografowanej inwestycji. Np. jeżeli fotografowanym obiektem jest basen, to fotografia musi przedstawiać pływających w nim ludzi lub jeżeli fotografowane jest boisko, to podczas zawodów lub innych zajęć sportowych itp. Odrzucone będą fotografie, na których będzie widniał tylko fotografowany obiekt, bez ludzi. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Prace (wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym) należy dostarczyć osobiście lub przesyłać pocztą do 31 października 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. , Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich, ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp. w kopercie z dopiskiem: Konkurs –„Jak fundusze zmieniły Twoje życie”. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www. fundusze. lubuskie. pl