Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Żagań na 2012 rok z dnia 28 września 2012 roku.