Projekt uchwały nr 63 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na finansowanie miejsca dla bezdomnych zwierząt w roku 2012 Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu.