Projekt uchwały nr 67 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, położonej w Żaganiu przy ul. Żelaznej 4A.