Projekt uchwały Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości diet Radnym Rady Miasta Żagań.