Uchwała nr 64 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żagań o statusie miejskim w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży.