Uchwała nr 69 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej.