Uchwała nr 75 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.