W związku z realizacją projektu systemowego “Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Żaganiu” Departament EFS Urzędu Marszałkowskiego na swojej stronie internetowej informuje o zasadach realizacji zajęć. Zapraszamy szkoły, które przystąpiły do projektu do zapoznania się z tymi informacjami. PROJEKT WSPóŁFINANSOWANY ZE ŚRODKóW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO