Pismem z dnia 19 października 2012r. Prezes ŻWiK złożył wniosek do Burmistrza Miasta Żagań o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Żagań w 2013 r. W dniu 30 października 2012r. Burmistrz Miasta Żagań po analizie wniosku wystąpił do Prezesa ŻWiK o ponowne przeanalizowanie sytuacji ekonomicznej spółki i uaktualnienie wniosku. Dnia 8 listopada 2012r. prezes ŻWiK złożył nowy wniosek do Burmistrza Miasta Żagań o zatwierdzenie niższych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Żagań. 9 listopada 2012r. Burmistrz Miasta Żagań wydał Zarządzenie Nr 252/2012 w sprawie weryfikacji taryfy, za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie miasta Żagań. Tego samego dnia tj. 9 listopada 2012r. Burmistrz złożył wniosek do Biura Rady Miasta wraz z zarządzeniem nr 252/2012 oraz projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia nowych taryf na 2013r. celem ich weryfikacji i analizy. Stawki woda , ścieki -przed weryfikacją Propozycja ŻWIK Sp. z o. o. LpTaryfowa grupaodbiorcówCena -woda[zł/m3]nettoz VAT1Gospodarstwa domowe4,174,502Pozostali odbiorcy4,174,50LpTaryfowa grupaodbiorcówCena-ścieki[zł/m3]nettoz VAT1Gospodarstwa domowe7,418,002Pozostali odbiorcy7,418,00 Stawki po weryfikacji LpTaryfowa grupaodbiorcówCena-woda[zł/m3]nettoz VAT1Gospodarstwa domowe4,044,362Pozostali odbiorcy4,044,36LpTaryfowa grupaodbiorcówCena-ścieki[zł/m3]nettoz VAT1Gospodarstwa domowe6,967,522Pozostali odbiorcy6,967,52