Dla wszystkich mieszkańców Żagania oraz każdego, kto jest żywo zainteresowany tematyką stanu ludności w naszym pięknym mieście przedstawiamy – bez zbędnego komentarza – tabelę wygenerowaną w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. W tabeli podana jest liczba mieszkańców wg. stałego miejsca zameldowania oraz wg. faktycznego stanu zameldowania. Dodatkowo przedstawione zostały dane z Żar, Szprotawy i Sulechowa oraz statystyka województwa lubuskiego i całego kraju. Link do danych GUS