W związku z referendum i jednoczesnym odwołaniem Burmistrza i Rady Miasta Żagań informujemy, że Urząd Miasta i podległe placówki realizują powierzone im zadania. Wszystkie bieżące sprawy są załatwiane bez zbędnej zwłoki. Każdy kto odwiedzi nasz urząd może liczyć na kompetentną obsługę. Zapraszamy!