Informujemy wszystkich potencjalnych beneficjentów (m. in. szkoły i placówki oświatowe, organizacje pozarządowe non profit, instytucje kultury), że w dalszym ciągu istnieje możliwość składania wniosków i realizacji projektów dot. współpracy polsko-niemieckiej w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie)-Brandenburgia oraz Polska-Saksonia. Projekty mogą być realizowane nawet w 2014 roku, jednak ze względu na kończący się okres programowania (2007 – 2013) należy jak najszybciej formułować i składać stosowne aplikacje w siedzibie Euroregionu SNB w Gubinie. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Wydziału Planowania Strategicznego (ul. JP II 15 pok. 7), w Lokalnym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich (ul. JP II 15 pok. 1) lub bezpośrednio w biurze Euroregionu.