Uczniowie i nauczyciele PSP-3 Żagań 07 maja 2013r. , gościli w zaproszonej szkole Europaschule w Ortrand w ramach projektu polsko-niemieckiego “Z ekologią na Ty”. Uczniowie z zaprzyjaźnionej szkoły w Ortrand przedstawili efekty swojej całorocznej pracy w formie prezentacji multimedialnej oraz wytworów prac uczniowskich – wystawa. W grupach mieszanych polsko-niemieccy uczniowie rywalizowali w grach memory – znajomość środowiska lokalnego oraz odpowiadali na pytania podczas gry miejskiej. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Nie zabrakło wspólnych spotkań i rozmów przy ognisku i grillu. Rewizyta uczniów z Ortrand w żagańskiej “trójce” już 04 czerwca b. r. Realizacja projektu “Z ekologią na Ty” była możliwa dzięki finansowemu wsparciu PNWM za pośrednictwem Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr