Uprzejmie przypominamy, że do 30 czerwca br. trwa nabór wnioków o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki oraz w sporcie. Zasady i warunki przyznawania stypendiów reguluje Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie: ustalenia zasad przyznawania stypendiów uczniom szkół i absolwentom gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim. Uchwała wraz z wzorem wniosku znajduje się w załączeniu.