W dniu 10 lipca 2013 r. we Wschowie odbędzie się bezpłatne szkolenie dotyczące “Monitorowania i rozliczania wydatków w ramach POKL”. Organizatorem szkolenia jest Departament Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Głównym Punktem Informacyjnym o Funduszach Europejskich, działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Szkolenie jest częścią cyklu szkoleń organizowanego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego przy współpracy Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich (PIFE) w województwie lubuskim. Celem szkolenia jest poznanie przez beneficjentów zasad dotyczących systemu sprawozdawczości i finansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną m. in. zagadnienia dotyczące konstrukcji budżetu, kwalifikowalności wydatków, zasad efektywnego zarządzania finansami. Część praktyczna obejmowała będzie zajęcia warsztatowe (obsługa Generatora Wniosków Płatniczych). Konsultant Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich (GPI) w Zielonej Górze dodatkowo przygotuje krótką prezentację dotyczącą funkcjonowania Sieci PIFE w województwie lubuskim. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanej prezentacji multimedialnej, a na zakończenie – certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Podczas szkolenia zostanie zapewniony również catering dla uczestników. DATA: 10. 07. 2013 r. MIEJSCE: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie, Plac Kosynierów 1, Wschowa (sala komputerowa)GODZINA: 9:00 – 16:00 (rejestracja uczestników od 8:30)PROWADZĄCA: Honorata RubanUdział w szkoleniu można zgłaszać pod numerem telefonu: 68 4565 251 lub mailowo: p. szaranek@efs. lubuskie. pl. W mailu należy podać: imię, nazwisko, nazwę szkolenia oraz miejsce, a także numer telefonu kontaktowego. Podczas rekrutacji liczy się kolejność zgłoszeń. Wszelkich informacji udziela także Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Zielonej Górze pod numerem telefonu: 68 4565 499. Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.