W lipcu 2013 r. konsultantki Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Żaganiu przeprowadzą dyżury w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. Wszyscy zainteresowani będą mogli uzyskać informacje nt. możliwości dofinansowania swoich pomysłów ze środków unijnych oraz skorzystać z bezpłatnych materiałów informacyjno-promocyjnych. Bezpłatne indywidualne konsultacje na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych odbędą się:&bull 17. 07. 2013 r. , godz. 11:00, Fundacja “Przedsiębiorczość”, ul. Mieszka I nr 13, Żary &bull 25. 07. 2013 r. , godz. 11:00 – 12:00, Hotel Janków, ul. Długosza 13, Żary. Serdecznie zapraszamy!Konsultacje współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.