Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/81/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 11 lipca 2013 roku w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na finansowanie miejsca dla bezdomnych zwierząt w roku 2013 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu