Burmistrz Miasta Żagań informuje, że od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy – dodatek energetyczny. Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowyzamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,36 zł / miesiącdla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł / miesiącdla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,93 zł / miesiąc. Wnioski o dodatek energetyczny są do pobrania w Wydziale Świadczeń Społecznych mieszczącym się w Pałacu Książęcym pok. nr 114 oraz TUTAJ. Informacje udzielane są pod numerem telefonu 68 477 10 80.