Projekty uchwał :1. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Żagań o statusie miejskim2. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim3. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu4. w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu Miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 20145. w sprawie nadania nazwy rondu6. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Żagań.