Projekty uchwał:1. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Żagań o statusie miejskim2. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie przewozu dzieci niepełnosprawnych na turnus rehabilitacyjny3. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXII/67/2014 rady Miasta Żagań z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim dla Parafi Rzymsko-Katolickiej Wniebowzięcia NMP w Żaganiu4. w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Józefa w Żaganiu.