29 stycznia 2015 odbyła się uroczystość OTWARCIA ZZO Marszów. W uroczystości uczestniczył wiceminister infrastruktury i rozwoju Waldemar Sługocki, wicemarszałek województwa lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, wójtowie i burmistrzowie gmin należących do Łużyckiego Związku Gmin, wójtowie i burmistrzowie z powiatów krośnieńskiego i zielonogórskiego, przewodniczący rady miasta i rady gmin, przedstawiciele instytucji państwowych i mundurowych, prezesi spółek komunalnych, dyrektorzy i kierownicy zakładów komunalnych, przedstawiciele wykonawców ZZO Marszów oraz wielu zaproszonych gości.

Symbolicznego aktu otwarcia zakładu -przecięcia wstęgi dokonali: Prezes Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. w Marszowie Jacek Połomka, wiceminister Waldemar Sługocki, wicemarszałek województwa lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, wójtowie i burmistrzowie gmin należących do Łużyckiego Związku Gmin oraz właściciel Grupy Eggersmann, generalny wykonawca ZZO Marszów Karlg&uumlnter Eggersmann. ZZO Marszów powstał z inicjatywy 15 samorządów i jest częścią Projektu “Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Całkowity koszt projektu wyniósł 128 126 726,49 zł brutto, kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wyniosła 59 348 596,88 zł. Zakład w Marszowie będzie pełnił funkcję Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla regionu zachodniego województwa lubuskiego i będzie przyjmował odpady komunalne z 22 gmin. Działanie ZZO Marszów oparte jest na nowoczesnej technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP). Wybudowany Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie przyczyni się do uporządkowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w regionie, co w efekcie będzie miało duży wpływ na podniesienie poziomu życia społeczności lokalnej oraz na poprawę warunków środowiska naturalnego. galeria foto Adam Żyworonek